Informace o vzorech návrhů a jiných zdrojích důležitých dokumentů

Instituce zapojené do interdisciplinární spolupráce si zpravidla vytvářejí nejen jednotné edukační materiály pro rodiče, případně pro děti, ale i jednotné vzory návrhů na úpravu péče a výživy k nezletilým dětem. Návrhy se omezují pouze na nezbytné vylíčení rozhodujících skutečností – popis aktuální situace rodiny – rodičů i dětí tak, aby návrh dále neeskalovat konflikt rodičů. Tyto materiály společně s dalšími informace, např. o průběhu soudního řízení, postupu zainteresovaných institucí, principech přístupu institucí k rodičům v rodičovském konfliktu při nastavení péče o děti, jsou pak zpravidla veřejně dostupné (stávají se součástí edukace), a to na webových stránkách soudu, OSPOD i poskytovatelů odborné pomoci. Zainteresovanými institucemi jsou pak sdíleny i vzory dohod rodičů, které mají být takové, aby v případě jejich převzetí do výroku soudního rozhodnutí bylo toto rozhodnutí vykonatelné.

Přílohou metodiky jsou některé vzory návrhů: Návrh soudu schválení dohody – péče jednoho z rodičů/společná péče/střídavá péče, Dohoda rodičů o úpravě poměrů k nezletilému dítěti – péče jednoho z rodičů/společná péče/střídavá péče.