Situace v České republice

V ČR je poradenství v rozvodové situaci nebo před rozchodem rodičům poskytováno standardně, a to zpravidla orgány sociálně-právní ochrany dětí, na které se většinou obrátí pouze jeden z rodičovského páru. Často je tak, na rozdíl od míst, kde je etablována interdisciplinární spolupráce nebo na rozdíl od zahraničních praxí popsaných výše, poradenství poskytnuto pouze jednomu rodiči z páru. Takový postup je nežádoucí.

Někteří rodiče záměrně vyhledávají poradenství OSPOD (§ 11 odst. 1 písm. a) ZOSPOD,) aby získali pracovníka OSPOD „na svou stranu“. Vypráví „svůj příběh“ a žádají o pomoc se sepsáním návrhu na úpravu poměrů svého nezletilého dítěte. Pokud pracovník přistoupí na tento způsob spolupráce, většinou to vede ke ztrátě důvěry druhého rodiče, jeho neochotě spolupracovat, účastnit se společných setkání rodičů na půdě OSPOD a participovat tak na řešení společně s druhým rodičem. Je tedy důležité vyvarovat se posilování role pouze jednoho z rodičů jakýmkoliv způsobem. Takové jednání je v rozporu s principy v přístupu k rodičům a dětem.

Potřeba pozvat rodiče ke společnému setkání a podat jim důležité informace vyvstavala při zavádění interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín a Most a první inspirace byla právě zahraniční praxe. Možností, jakým způsobem rodiče edukovat, jak zajistit, že se jim oběma dostanou stejné informace ve stejný čas a hlavně včas, je více. V metodice vám přiblížíme způsoby, které se etablovaly v ČR.