Obsah edukace – okruhy předávaných informací

V rámci edukace dostávají rodiče informace zejména z následujících oblastí:

 • rodičovská odpovědnost
 • rodičovské kompetence
 • průběh soudního řízení o úpravu poměrů nezletilého dítěte
 • role jednotlivých subjektů zapojených do řešení situací spojených s rozpadem soužití rodičů (soud, OSPOD, pomáhající profese)
 • náležitosti návrhu na úpravu poměrů nezletilého dítěte
 • formy péče a praktické dopady ve vztahu k výživnému
 • čerpání sociálních dávek a dalších výhod (např. OČR, daňové odpisy)
 • potřeby dítěte v rozpadu soužití rodičů
 • práva a postavení dítěte v rámci probíhajícího soudního řízení
 • dopady nezvládnutého rodičovského konfliktu na dítě
 • principy zainteresovaných institucí v přístupu k rodičům