Zahraniční dobrá praxe/inspirace ze zahraničí

Velká Británie

Ve Velké Británii existuje již více než 10 let program pro rozvádějící se rodiče s názvem Separated Parents Information (SPIP). Program nabízí síť partnerských organizací, jimž uděluje souhlas s poskytováním této služby, tzv. CAFCASS (Children and Family Court Advisory and Support Service). Jde o úřad se sítí poboček poskytující poradenství pro děti a rodiny a podpůrné služby v souvislosti se soudními řízeními, jejichž účastníky jsou děti a nezletilí. CAFCASS také poskytuje bezplatné zastoupení některým dětem a mladistvým v soudních řízeních (o ustanovení organizace CAFCASS coby kolizního opatrovníka rozhoduje soudce).

Kurz sestává z jednoho bloku o délce 4 hodin. Rodiče (jeden rodičovský pár) přitom nenavštěvují kurz společně, jsou rozděleni do skupin k jiným rodičům. Kurz je zpoplatněn, cenu určuje poskytovatel. Kurz mohou rodiče navštívit dobrovolně, příp. je jim nařízen soudem, často společně s mediačním setkáním. V případech, kdy je účast na kurzu nařízena soudcem, je kurz zdarma. Pokud se rodiče rozhodnou kurz absolvovat, musí jej absolvovat celý.

Jde o kurz, který má rodiče naučit, jak upřednostnit při rozvodu potřeby a zájem svého dítěte, vybavit je schopnostmi, které jim umožní uzavírat i momosoudní dohody. Program funguje již více než 10 let a v průběhu času byl vyhodnocován jeho dopad a vliv na rodiče a průběh následujícího soudního řízení. Odkaz na analýzu zde[1]. Detailnější informace k programu zde: SPIP factsheet[2]

Dánsko

V Dánsku musí sezdaní rodiče povinně absolvovat kurz spolupráce po rozvodu formou e-learningu ještě před tím, než se dostaví k soudu. Termín prvního soudního jednání dostanou až po absolvování tohoto kurzu oběma rodiči.

Kurz spolupráce po rozvodu (Samarbejde Efter Skilsmisse/SES) má pomoci rodičům a jejich dětem lépe se adaptovat na novou situaci. Je sestaven ze 17 modulů, které se zaměřují na potenciálně konfliktní situace po rozvodu a nabízí řešení těchto situací. Učí rodiče, jak s expartnerem v těchto situacích na konkrétní témata lépe komunikovat, jak rozumět svým reakcím a jak rozumět reakcím dětí na nastalou situaci. Např. jak zorganizovat a domluvit se na oslavě narozenin dětí nebo jiných členů rodiny nebo jak říci dětem o tom, že se rodiče rozvádí apod. Přitom je jim předestřena škála témat, která budou muset v situaci rozvodu nebo i v budoucnu řešit a budou muset v těchto věcech dojít k dohodě.

Kurz je dostupný on-line, lze ho absolvovat buď na počítači nebo si stáhnout aplikaci do telefonu či tabletu. Doba, za kterou jsou rodiče schopni kurz zvládnout, je od 30 min až po několik hodin či dní. Záleží na tom, jaký čas rodiče potřebují. Pokud rodiče kurz neabsolvují, nerozvedou je, nedostanou termín soudního jednání do doby, než kurz oba absolvují.

Kurz byl vyvinut ve spolupráce s prof. Gertem Martinem Haldem, psychologem vyučujícím na Kodaňské univerzitě (Københavns Universitet). Od roku 2015 do roku 2018 byl pilotně ověřován na vzorku 2500 dobrovolníků. Od 1. 4. 2019 vstoupila v platnost legislativní úprava, která sezdaným rodičům ukládá povinnost kurz před rozvodem absolvovat.

Sezdaní rodiče dostanou personalizovaný přístupový kód do kurzu v momentě, kdy se obrátí na soud s návrhem na rozvod manželství. Nesezdaní rodiče kurz absolvovat nemusí, pokud chtějí, mohou se obrátit na příslušnou autoritu a o přístup zažádat. V takovém případě se musí obrátit na instituci Familieretshuset[3], volně přeloženo jde o Agenturu rodinného práva, která řeší agendu týkající se adopce, rozvodů, pěstounské péče, určení jména, určení otcovství aj.

Singapur

V Singapuru musí všichni rodiče před rozvodem povinně absolvovat Rodičovský program[4]. Jde o konzultaci, která je koncipována tak, aby páry byly schopné činit informovaná rozhodnutí, která především zohledňují nejlepší zájem dítěte.

Konzultace poskytují tzv. Divorce Support Specialist Agencies (DSSAs)[5], agentury poskytující odbornou pomoc v situaci rozvodu. Celkem 6 těchto pracovišť poskytuje odborné podpůrné programy pro rodiny v rozvodové situaci a po rozvodu.

DSSAs poskytují následující služby:

 • povinné programy pro rodiče před rozvodem
 • informace a neprávní poradenství v rozvodové situaci v otázkách financí a bydlení
 • case management
 • poradenství
 • management sporných rozvodů
 • podpůrné skupiny

Kurzů se musí zúčastnit všichni rodiče s dětmi mladšími 21 let. Vyloučení z povinných kurzů jsou pouze rodiče, kteří mají nějaké mentální omezení. V takovém případě je třeba doložit lékařské zprávy.

USA

Některé státy v rámci Spojených států amerických vyžadují po rodičích v rozvodové situaci absolvování povinného kurzu „Parenting Classes“. Patří mezi ně: Aljaška, Arizona, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Tennessee, Utah, Washington, West Virginia a Wisconsin.

V povinném programu se rodiče věnují tématům jako jsou:

 • možnosti domlouvání se ohledně uspořádání péče a kontaktu
 • emoční prožívání a problémy rozvádějících se dospělých
 • problémy, které se odráží v rodině a potřeby dětí
 • vztahy v rámci rodiny a vztahová dynamika
 • finanční odpovědnost ve vztahu k dítěti/dětem
 • záležitosti týkající se zneužívání nebo zanedbávání dětí
 • edukace zaměřená na osvojení vztahových dovedností, které lze uplatnit v rámci rodičovství, v práci, škole či jiných oblastech života
 • dostupnost služeb pomáhajících profesí a další zdroje pomoci

V jiných státech jako jsou např. Minnesota, Virginia, Idaho a Nebraska, musí kurz absolvovat pouze rodiče, kteří nejsou schopni se domluvit. V ostatních státech ponechávají na rozhodnutí soudce, zda by měli rodiče takový kurz absolvovat a v některých státech jako např. v Severní Karolíně se tato povinnost vztahuje pouze na některé oblasti (12. okrsek).

Cílem těchto kurzů je naučit rodiče, jak zmírnit napětí prostřednictvím snížení interakce mezi sebou a zvýšení interakce mezi každým z rodičů a dítětem. Dále se věnují zvládnutí spolupracujícího rodičovství. Kurzy nabízí různé vzdělávací organizace prezenční formou i on-line. Některé státy požadují minimální trvání kurzu v délce 4 hodin, některé v délce 8 hodin. Po absolvování kurzu dostává účastník osvědčení, které doloží u soudu.


[1] Dostupné z: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/181695/DFE-RR140.pdf

[2] https://www.cafcass.gov.uk/download/4890/

[3] https://familieretshuset.dk

[4] https://www.msf.gov.sg/Divorce-Support/Pages/Mandatory-Parenting-Programme.aspx

[5] https://www.msf.gov.sg/Divorce-Support/Divorce-Support/Divorce-Support-Specialist-Agencies/Pages/Overview-of-DSSAs.aspx